کارنامه ارشد و جزوه های درسی و کامپیوتر وفوریت های پزشکی وعاشقانه و عرفان و سخنا
پیس میكر، یك ضربان ساز مصنوعی قلب
 

Pacemakers
 

پیس میكر یك ضربان ساز مصنوعی است كه جریان الكتریكی زمان بندی شده ای جهت تحریك دپولاریزاسیون به قلب ارسال میكند.


پیس میكر از یك ژنراتور تولید پالس (pulse generator)ومدارات كنترل زمانی و لیدهای پیس میكر ، مدار الكتریكی برای sense و آنالیز ریتم ذاتی قلب بیمار تشكیل شده است.

پیس میكر

پیس میكرها به طور كلی از نظر نحوه انتقال جریانات الكتریكی به قلب به دو دسته مهم زیر تقسیم می‌شوند: 1_پیس میكرهای با ریتم ثابت(FIXED RATE PACEMAKERS) 2-پیس میكرهای متقاضی(DEMAND PACEMAKERS)
پیس میكر های با ریتم ثابت ، پیس میكر هایی هستند كه بدون توجه به ریتم قلب و فعالیت ذاتی آن پالس هایی را با ریتم ثابت به قلب اعمال می‌كنند. این پیس میكرها، ریتم قلبی بیمار را حس نمیكند در نتیجه احتمال ایجاد رقابت(COMPETITION) بین ریتم قلبی بیمار و ریتم پیس میكر وجود دارد. اگر پیس میكرضربانات خود را در ابتدای موج T ضربان قلبی بیمار ایجاد كند. نتیجه اش V.T ویا V.F خواهد بود (پدیدة R on T). این مدل پیس میكر ها امروزه استفاده نمیشوند.


پیس میكرهای متقاضی(DEMAND PACEMAKERS)
پیس میكرهای DEMAND فقط و فقط هنگامی تحریك الكتریكی خود را به قلب اعمال می‌كنند كه RATE ذاتی قلب به كمتر از RATE تنظیمی پیس میكر افت كند.مثلا در صورتی كه RATE پیس میكر روی 75 تنظیم شده باشد،پیس میكر فاصله زمانی مطلوب بین هر دو انقباض قلبی را 60/75 (0.8ثانیه) میداند. بنابر این در صورتی كه مدت زمان ما بین دو انقباض قلبی بیش تر از 0.8 ثانیه بود،جریان الكتریكی خود را به قلب اعمال می‌كند. لیدهای پیس میكر در این نوع علاوه بر عمل PACING ،عمل SENSE كردن سیگنال درون قلبی را انجام می دهد. وبه نوعی پیك كمپلكس QRSموج درون قلبی را DETECT می‌كندو بلافاصله TIMER خود را RESET می كند.مدار كنترلی همواره عدد تایمر را با مقدارپریود تنظیمی خود كه در این مثال برابر با 0.8 ثانیه است؛مقایسه می‌كند.در صورتی كه قبل از رسیدن عدد تایمر به 0.8 ثانیه قلب انقباض انجام دهد و پیكQRS شناسایی شود،تایمر مجددا RESET می‌شود،در غیر این صورت با رسیدن عدد تایمر به پریود تنظیمی پیس میكر(در این مثال0.8) تحریك الكتریكی به قلب اعمال می گردد و پس از آن، تایمر RESET میشود.


demand

2 نوع پیس میكر DEMAND وجود دارد:قابل برنامه ریزی و غیر قابل برنامه ریزی
در نوع پیس میكرDEMAND قابل برنامه ریزی،RATE پیس میكر را می‌توان تنظیم كرد. در نوع پیس میكرDEMAND غیرقابل برنامه ریزی،RATE پیس میكر از همان ابتدا وبه هنگام ساخت تنظیم می شود.


سیستم پیس میكر معمولا بر اساس محل جاگذاری الكترودها به دو دسته پیس میكر های تك حفره ای و پیس میكر های دو حفره ای تقسیم می شوند:

پیس میكرهای تك حفره ای پیس میكری است كه یك حفرة قلب (دهلیز یا بطن) را كه لید پیس میكر در آن تعبیه شده است، پیس میكند. ممكنست پیس كردن دهلیز زمانیكه SA NODE بیمار آسیب دیده است ولی راههای هدایتی AV NODE و بطنها نرمال است استفاده شود.كه در این صورت پیس میكر كار SA NODE را انجام می دهد.

پیس میكرهای دو حفره ای پیس میكری كه دهلیز و بطن را پیس میكند، دو لید دارد كه یكی در دهلیز راست، ودیگری در بطن راست كارگذاشته میشود. این نوع پیس میكرها، دو حفره ای نامیده میشوند. ابتدا دهلیز و سپس بطن را پس از وقفه زمانی لازم (جهت خالی شدن دهلیزها و پر شدن بطنها )تحریك می‌كند.


+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و پنجم شهریور ۱۳۸۸ساعت 23:42  توسط مهرداد  |